ព័ត៌មាន

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ការងារពាក់ព័ន្ធនៃការស្រាវជ្រាវគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ២ និងការរៀបចំការធ្វើតេស្តគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ៣ នៃការចាក់ថ្នាំ Albenatide ។ យោងតាមលទ្ធផលនៃការសាកល្បងគ្លីនិកបឋមនិងតម្រូវការអនុម័តការសាកល្បងគ្លីនិកនៃការចាក់ថ្នាំ Albenatide រួមជាមួយស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ថាខ្លួនមានលក្ខខណ្ឌរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្តើមការសាកល្បងគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ៣ ហើយសំរេចចិត្តចាប់ផ្តើមសាកល្បងគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ៣ ។ ។
Albenatide គឺជាថ្នាំថ្នាក់ទី ១.១ សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ។ វាគឺជាការរៀបចំ agonist ទទួល GLP-1 ដែលមានសកម្មភាពយូរអង្វែងដែលអាចត្រូវបានចាក់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការអនុលោមរបស់អ្នកជំងឺជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំ។
dgfshgdf (6)
ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការសាកល្បងគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ១ នៃការចាក់ Albenatide នៅមន្ទីរពេទ្យទី ១ នៃសាកលវិទ្យាល័យជីលីននិងការសាកល្បងគ្លីនិកនៃការចាក់ថ្នាំ Albenatide ដំណាក់កាលទី ២ នៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ២៨ រួមទាំងមន្ទីរពេទ្យប្រជាជននៃសាកលវិទ្យាល័យ Peking ។ បន្ទាប់ពីការសាកល្បងគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ២ នៃការចាក់ថ្នាំអាល់ប៊ីណាត្រាតត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការវិភាគស្ថិតិជាបន្តបន្ទាប់និងការបញ្ចូលទិន្នន័យស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធ។ រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ២ ទាក់ទងទៅនឹងការចាក់ថ្នាំ Albenatide ។ លទ្ធផលនៃការសាកល្បងគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ២ នៃការចាក់ Albenatide បានបង្ហាញថាការឈានដល់ចំណុចសំខាន់នៃការសាកល្បងគ្លីនិកដំណាក់កាលទី ២ ត្រូវបានឈានដល់។
dgfshgdf (8)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ កក្កដា -១០-២០២០