ផលិតផល

 • Dalteparin Sodium

  ដាលីសផារិនសូដ្យូម

  ឈ្មោះផលិតផល៖ ដាលីសប៉ារិនសូដ្យូម

  ថ្នាក់ទី: ចាក់

  សមត្ថភាពផលិត៖ ៣០០០ គ។ ក្រក្នុងមួយឆ្នាំ

  ការបញ្ជាក់: ក្រុមហ៊ុន BP / EP / USP

  ការវេចខ្ចប់ៈ ៣ គ។ ក្រ / សំណប៉ាហាំង