ផលិតផល

 • Heparin Sodium (Bovine Source)

  Heparin Sodium (ប្រភពដើម Bovine)

  ឈ្មោះផលិតផលៈ Heparin Sodium (ប្រភពដើម Bovine)

  ថ្នាក់ទី: ចាក់

  សមត្ថភាពផលិត៖ ៨០០,០០០ មេហ្គាក្នុងមួយឆ្នាំ

  បញ្ជាក់ៈអេឌី & នៅក្នុងផ្ទះ

  កន្លែងផលិត៖ វិញ្ញាបនប័ត្រ HALLA

  ដើមកំណើត: mucosa ពោះវៀន bovine

  ការវេចខ្ចប់ៈ ៥ គ។ ក្រ / សំណប៉ាហាំង, កង់ ២ ដាក់ក្នុងកេស